Forretningsbetingelser for e-marie

Forretningsbetingelserne er senest opdateret i februar 2014.

Kontaktinformation


Leverancen fra e-marie

e-marie læser korrektur, redigerer og oversætter alle typer tekster leveret i formaterne Word, PowerPoint eller PDF. Leverancen består af en serviceydelse, hvor en dygtig sprogkonsulent gennemgår det indsendte dokument og leverer et nyt dokument med markering af rettelser og foreslåede ændringer.


Medlemskab

Hos os kan du være medlems- eller basiskunde. Medlemskunder betaler et månedligt abonnement, men til gengæld intet opstartsgebyr, ligesom de har lavere faste priser. Du kan se en oversigt over de grundlæggende vilkår nedenfor.


Opstartsgebyr * Abonnement Pris pr. side **
Medlemskunde 0 kr. 349 kr. pr. måned. Fast lav pris pr. side uanset leveringstid.
Basiskunde Fra 49 til 99 kr. 0 kr. Variabel pris pr. side afhængig af den ønskede leveringstid.

* Opstartsgebyr er et gebyr, der pålægges hver opgave.

** En side er lig med 400 ord i Word, tre slides i PowerPoint og en reel side i PDF.

Det kan typisk betale sig at være medlemskunde, hvis man har behov for at få korrekturlæst, redigeret eller oversat mere end 5 sider om måneden.

Aftale om medlemskab/abonnement er uopsigeligt fra aftaletidspunktet og en måned frem. Herefter kan kunden til enhver tid opsige aftalen med tre måneders varsel ved at sende en e-mail til kundeservice. Sker dette ikke ved udløbet af uopsigelighedsperioden, fortsætter abonnementet automatisk.


Priser

Her kan du se en oversigt, der viser prisen pr. side for henholdsvis en medlems- og basiskunde. (En side er lig med 400 ord i Word, tre slides i PowerPoint og en reel side i PDF.)


Medlemskunde
Alle services Korrekturlæsning Redigering Oversættelse
Leveringstid Opstartsgebyr Pris pr. side
Samme pris uanset leveringstid 0 kr. 95 kr. 175 kr. 495 kr.

Basiskunde
Alle services Korrekturlæsning Redigering Oversættelse
Leveringstid Opstartsgebyr Pris pr. side
3 timer 99 kr. 135 kr. 225 kr. 595 kr.
6 timer 89 kr. 125 kr. 215 kr. 575 kr.
12 timer 79 kr. 115 kr. 205 kr. 555 kr.
24 timer 69 kr. 105 kr. 195 kr. 535 kr.
48 timer 59 kr. 100 kr. 185 kr. 515 kr.
72 timer 49 kr. 95 kr. 175 kr. 495 kr.

Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms. Der tages forbehold for fejl i automatiske beregninger.Prøvetilbud

e-marie kan tilbyde nye kunder en gratis prøveperiode på 30 dage som medlemskunde inkl. gratis korrekturlæsning, redigering eller oversættelse af op til fem sider (herefter “prøvetilbuddet”). For at benytte dig af prøvetilbuddet skal du opfylde følgende krav:
  1. Du repræsenterer en virksomhed med CVR-nummer og har ikke været medlemskunde hos e-marie inden for de seneste seks måneder.
  2. Du eller en anden medarbejder i virksomheden har ikke tidligere benyttet sig af prøvetilbuddet eller andet lignende kampagnetilbud. Prøvetilbuddet varer 30 dage, som begynder, når du har læst prøvetilbuddet, accepteret forretningsbetingelserne og bekræftet kortinformationerne på e-marie.com. Efter prøvetilbuddets afslutning vil du automatisk blive medlemskunde med de gældende priser, som er anført på hjemmesiden, hvis du ikke aktivt vælger at opsige abonnementet. Ønsker du ikke at forblive kunde efter de 30 dage, skal abonnementet opsiges i løbet af tilbudsperioden.
  3. e-marie forbeholder sig retten til at afvise opgaver, som ikke har erhvervsmæssig karakter, eksempelvis studieopgaver. Disse er ikke omfattet af prøvetilbuddet, men e-marie modtager gerne denne type opgaver, hvis man opretter sig som basis- eller medlemskunde.


Betaling: Kortbetaling via f.eks. Dankort og MasterCard


Betaling i forbindelse med afgivelse af en ordre

Vi hæver penge på det anvendte betalingskort, når kunden har godkendt ordren og prisen, og fremsender straks en kopi af ordrebekræftelsen pr. e-mail.

Betaling af medlemskab/abonnement

Månedsabonnement på 349 kr. betales månedsvis forud, første gang du opretter dig som medlemskunde og herefter med en måneds interval. Den løbende abonnementsbetaling sker automatisk via det anvendte betalingskort.

Faktura

Kunden kan til enhver tid se og udskrive fakturaer til sit regnskab på www.e-marie.com under menupunktet: Kundecenter/Mine ordrer.Manglende betaling

Hvis vi ikke har modtaget betaling for et abonnement, bliver medlemskabet deaktiveret, indtil betalingen er modtaget. Vi sender dig en e-mail, hvor vi gør dig opmærksom på det. Indtil vi modtager din betaling, kan du fortsat bruge e-marie på samme vilkår som basiskunder.Garanti for nul fejl og levering til tiden

e-marie garanterer nul fejl og levering til tiden for alle kunder. Garantien for nul fejl gælder alle grammatiske fejl såsom fejl i stavning, bøjninger, forkortelser og tegnsætning. En fejl defineres som en fejl, når den efter gældende dansk retskrivning er indiskutabel. I tilfælde, hvor der findes alternative anerkendte løsninger, accepteres de alle som gyldige. Eksempelvis kan ”danske kroner” både forkortes som kr. og DKK, og kommatering kan i dag foretages efter reglerne for traditionelt grammatisk komma med anvendelse af startkomma eller med fravalg af startkomma. e-marie anvender som udgangspunkt traditionel grammatisk kommatering. Hvis kunden finder og rapporterer en eller flere indiskutable fejl på én side, refunderes det beløb, som kunden har betalt for én side. Hvis kunden finder to eller flere fejl fordelt på to eller flere sider, refunderes det beløb, som kunden har betalt for det pågældende antal sider. I tilfælde af tvivl eller uenighed om, hvorvidt en fejl er indiskutabel eller ej, vil e-marie som udgangspunkt lade tvivlen komme kunden til gode og refundere beløbet til kunden. e-marie forbeholder sig dog til enhver tid retten til at forelægge tvisten for Dansk Sprognævn og afvente en udtalelse derfra, inden tvisten afgøres, og beløbet refunderes.

Såfremt e-marie har accepteret en tidsfrist, men leverer væsentligt senere end aftalt, refunderes det fulde beløb, som kunden har betalt for opgavens løsning. Enhver forsinkelse på mere end et minut anses for væsentlig. For god ordens skyld bemærkes det, at det er uret på e-maries server, som anvendes i forbindelse med udarbejdelse af ordrebekræftelsen og accept af tidsfristen, og som afgør, hvorvidt en opgave er forsinket eller ej. Levering anses for sket på det tidspunkt, hvor det korrekturlæste, redigerede eller oversatte dokument er afsendt fra e-maries server. Kunden skal dokumentere og rapportere fejl senest 72 timer efter modtagelse af dokumentet for at udnytte garantien. Det sker ved at fremsende en e-mail til kundeservice@e-marie.com.Forbehold

Når kunden har leveret et dokument til opgaveløsning, får en sprogkonsulent det til gennemsyn. Hvis sprogkonsulenten vurderer, at der ikke er rimelig sammenhæng mellem den krævede arbejdsindsats og prisen for vores services, forbeholder vi os retten til at afvise opgaven. I de tilfælde vil vi hurtigst muligt kontakte kunden med henblik på at foreslå en alternativ løsning. Er det ikke muligt at nå til enighed om en løsning, refunderes kundens betaling, og opgaven bliver annulleret.Hvilke oplysninger gemmer e-marie om mig?

For at e-marie kan levere ydelser til dig, beder vi om følgende oplysninger: Navn, firmanavn, CVR-nummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse. Derudover registrerer vi, hvor ofte og hvor meget du bruger e-marie, og når du får ændret dit abonnement. Dette sker for at kunne give dig en bedre service. Oplysningerne er udelukkende tilgængelige for e-maries administration. Vi opbevarer ligeledes informationer om dine ordrer og betalinger, og du kan til enhver tid tilgå disse ved at logge ind som kunde på www.e-marie.com. Vi registrerer ikke personfølsomme oplysninger om dig og videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.


Når du afgiver oplysninger til e-marie via websitet

Persondataloven indeholder regler om ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger og ret til i særlige tilfælde at få berigtiget oplysninger. Retten til indsigt indebærer bl.a. en ret for den registrerede til at få oplyst, om der behandles oplysninger om vedkommende, hvilke oplysninger der behandles, formålet med behandlingen mv. Såfremt man ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal man rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til e-marie.


Erstatningsansvar

e-marie er erstatningsansvarlig efter de almindelige regler i dansk ret, men er dog ikke ansvarlig for kundens eventuelle indirekte tab som f.eks. driftstab, avancetab, tab af data, imagetab mv., medmindre e-marie har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. En eventuel erstatning kan aldrig overstige det beløb, som kunden har betalt for opgavens løsning. e-marie er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab som følge af afbrydelser af strøm eller internetforbindelse eller som følge af mangler, fejl og virus i software, som måtte have indflydelse på kundens dokument.


Force Majeure

I tilfælde af force majeure er e-marie ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser iht. aftalen. Force majeure kan foreligge, når en manglende eller mangelfuld opfyldelse skyldes forhold, som indtræder efter aftalens indgåelse, og som ligger uden for den pågældende parts kontrol. Som eksempel på force majeure kan nævnes ekstraordinært vejrlig, naturkatastrofer, terroristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger, arbejdsstridigheder, herunder strejke og lockout, hærværk og it-nedbrud. Kan e-marie ikke opfylde sine forpligtelser iht. aftalen på grund af force majeure, vil e-marie hurtigst muligt orientere kunden herom.

icon

Vi korrekturlæser og redigerer både danske og engelske tekster.

 
icon

Garanti for nul fejl og levering til tiden.

Læs mere

 
icon

Prisberegner

Beregn selv en pris på et konkret dokument.

Start beregning

 
icon

Sådan fungerer
e-marie.

Se filmen